SEJARAH PROGRAM
SATU DAERAH SATU INDUSTRI (SDSI)

Pameran SDSI yang mula diperkenalkan pada tahun 2006 merupakan pameran tahunan terbesar yang menyatukan produk / perkhidmatan SDSI yang berkualiti dari seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.
Pameran SDSI adalah salah satu program yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) sejajar dengan peranan Kementerian sebagai Pengerusi Jawatankuasa Promosi, Pemasaran dan Pembangunan Peringkat Kebangsaan yang diketuai oleh YAB Perdana Menteri.

OBJEKTIF PROGRAM

  • Menyediakan medium pemasaran untuk produk dan perkhidmatan SDSI yang berkualiti

  • Meningkatkan imej produk & perkhidmatan SDSI

  • Menyebarkan potensi dan kualiti produk SDSI kepada orang ramai

  • Mengukuhkan rangkaian perniagaan antara usahawan SDSI dan pembeli